Op 10-12-2017 deed het Ministerie van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel dat gemeente raadsleden geen stembureaulid meer mogen zijn. Wat is de stand van zaken?

Dit is nog slechts een wetsvoorstel: de bepaling heeft nog geen rechtskracht. Het is juridisch op dit moment nog altijd toegestaan om als raadslid in een stembureau zitting te nemen.