Is het toegestaan dat een burger tijdens de verkiezingen aanwezig is bij de verwerking van de totalen in de backoffice?

De Kieswet laat niet toe dat kiezers aanwezig zijn bij het totaliseren van de uitslagen van de stembureaus en het (twee maal) invoeren in OSV. In de Kieswet is bepaald dat de zitting van het stembureau openbaar is (J35), en ook de zitting van het hoofdstembureau waarin de uitslag bekend wordt gemaakt (O1), maar niet de tussenliggende periode waarin de werkzaamheden van het hoofdstembureau plaatsvinden om te komen tot de uitslag en de zetelverdeling.