Vergoeding kosten referendum Wet inlichtingendiensten

Het ministerie van BZK keert totaal € 8,02 miljoen uit aan gemeenten voor het organiseren van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Dit loopt via het Gemeentefonds in de vorm van een decentralisatie-uitkering.

Dit is het resultaat van overleg tussen BZK en de VNG. Minister Ollongren schreef de VNG hierover een brief (zie onderaan dit bericht).

Raadsverkiezingen én referendum

Voor gemeenten die 21 maart zowel gemeenteraadsverkiezingen als het referendum organiseren, komt de hoogte van de vergoeding in totaal neer op € 5,49 miljoen. Uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van deze vergoeding is het onderzoek uit 2016 naar de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de organisatie van het Oekraïne-referendum en het advies over dat onderzoek door een onafhankelijke externe adviescommissie.

Alleen een referendum

Niet alle gemeenten houden op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen. De 45 gemeenten waarom het gaat, moeten dus speciaal voor het referendum een stembusgang organiseren. Voor deze gemeenten komt de hoogte van de vergoeding in totaal neer op € 2,53 miljoen. Uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van deze vergoeding is het bedrag (€ 30 miljoen) dat alle gemeenten in 2016 voor de organisatie van het Oekraïne-referendum ontvingen.

Bij een eventueel volgend referendum wordt dit bedrag van € 30 miljoen wederom als uitgangspunt genomen bij de berekening van de kosten. Er wordt dus geen rekening worden gehouden met de besparingsmogelijkheden die in onderzoek uit 2016 werden gesignaleerd.

Meer informatie