Uitnodiging bijeenkomst over modernisering verkiezingen

De VNG en de NVVB organiseren samen een bijeenkomst voor gemeenten om na te denken over verbeterpunten voor de verkiezingen. Welke elementen in het (gehele) verkiezingsproces kunnen anders en wat moet er gewijzigd worden in de Kieswet om dat te bereiken?

De uitkomsten van deze brainstorm moeten leiden tot het opstellen van een agenda, waarmee de VNG en de NVVB in gesprek kunnen gaan met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Kiesraad.

In drie ronden gaan we in gesprek over een aantal centrale thema’s in het verkiezingsproces:

  1. Voorbereiding verkiezingen (o.a. kandidaatstelling, communicatie, registratie, kandidatenlijsten)
  2. Dag van de stemming (o.a. openingstijden stembureau, identiteitsvaststelling, toegankelijkheid stemlokaal, inzet hulpmiddelen, tellen van de stemmen)
  3. Proces na de stemming (o.a. verwerking uitslag, correcties, inzage, overdracht naar hoofd- en centraal stembureau)

Per ronde willen we in elk geval stilstaan bij een aantal centrale onderdelen zoals de inzet van de stembureau-app, de verantwoordelijkheden en verschillende rollen, de digitalisering van het proces en de gehele organisatie.

Datum, tijd en locatie

woensdag 20 september van 13.00 tot 15.30 uur
VNG, Nassaulaan 12, 254 JS Den Haag

Inschrijven

Inschrijven kan door vóór 19 september a.s. een mail te sturen naar: secretariaatbeleid@vng.nl
Vermeld in de mail uw naam, functie (of indien van toepassing: uw rol bij verkiezingen) en de naam van de gemeente waar uw werkt. Vanwege de beperkte capaciteit verzoeken we u om u per gemeente met maximaal 3 deelnemers aan te melden. De bijeenkomst is alleen voor gemeenten. Daarom worden inschrijvingen alleen geaccepteerd met een gemeentelijk emailadres.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij: juliette.vanderjagt@vng.nl