Tips voor toegankelijke Europese verkiezingen

Ook kiezers met een beperking gaan 23 mei weer naar de stembus, ditmaal voor het Europees Parlement. Het College voor de Rechten van de Mens kreeg bij de vorige verkiezing vooral klachten dat stembureauleden niet goed op de hoogte waren of en hoe zij mensen met een handicap kunnen helpen.

Hierbij enkele tips:

Toegankelijke stemlokalen

Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Dit  op basis van een wetswijziging die na de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aangenomen. De checklist ‘Toegankelijkheidscriteria stemlokalen’ geeft aan waar stemlokalen aan moeten voldoen om toegankelijk te zijn.

Uitzonderingen

Minister Ollongren (BZK) liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat niet-volledig toegankelijke stemlokalen mogen worden gebruikt om een specifieke doelgroep te bereiken of om stemmen aantrekkelijker te maken. Het is dus mogelijk om af te wijken van de 100%-norm, mits daar een goede redenering aan ten grondslag ligt en deze uitgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Hulp in het stemhokje

Mensen met een fysieke beperking mogen ondersteund worden in het stemhokje bij het uitbrengen van hun stem. Dit geldt dus ook voor mensen met een visuele beperking, zij mogen zelf bepalen wie hen in het stemhokje helpt.

Stemmal

De Oogvereniging is gestart met enkele proeven met een stemmal, waardoor ook mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen. Zie in dit YouTube-filmpje hoe het werkt en hoe de stemmal gebruikt wordt. Bekijk ook deze brochure en film over toegankelijk stemmen tijdens de Europese verkiezingen:

Meer informatie

Visio, Bartiméus en de Oogvereniging helpen gemeenten graag bij het organiseren van toegankelijke verkiezingen voor keizers met een visuele beperking. Zie bijvoorbeeld voor tips dit filmpje van Visio: https://www.youtube.com/watch?v=gsT0tzqujp0.

Hieronder nog meer handige en nuttige links:

Zie ook