Stemmenteller en -printer in stemlokaal: VNG-standpunt

Handmatig stemmen tellen duurt te lang, vraagt te veel van vrijwilligers en brengt risico's op fouten met zich. De VNG is en blijft daarom voorstander van de introductie van een electronische stemmenteller: daar is wel een nieuw stembiljet voor nodig.

Helaas stemde de Tweede Kamer vorig jaar niet in met het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet in verband met een nieuw stembiljet. Hopelijk komen er de volgende kabinetsperiode nieuwe kansen.

Stemmenprinters

De VNG is tegen de introductie van stemmenprinters vanwege beveiligingsrisico's, te verwachten problemen rond de effectiviteit en de aanzienlijke kosten van deze apparatuur. Ons standpunt over stemmentellers en -printers staat verwoord in een brief die we vorige maand stuurden aan minister Plasterk (BZK).

Meer informatie

Hieronder onze brief aan minister Plasterk.