De raadsverkiezingen en daarna: update veelgestelde vragen

Mede met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, hebben we op de VNG-website de antwoorden bij de veelgestelde vragen over de verkiezingen geactualiseerd. 

De vragen hebben betrekking op de verkiezingsprocedure (zoals de bemensing van het stembureau) maar vooral ook op alles wat na de verkiezingen aan de orde komt, zoals de benoeming van raadsleden en wethouders, de status van het (oude) college tijdens de coalitiehandelingen, en de tussentijdse vacaturevervulling in de raad, o.a. bij vertrek van een wethouder.

Meer informatie

Zie ook