Verkiezingen & referenda

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen (voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, het Europees Parlement en de gemeenteraad) en referenda.

VNG-standpunt

De VNG is voorstander van de introductie van een electronische stemmenteller in combinatie met een daartoe geschikt stembiljet. Lees meer

Wetsvoorstellen

Uitsluitingsgronden kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Opneming correctief referendum in Grondwet

Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar RvS