Verkiezingen & referenda

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen (voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, het Europees Parlement en de gemeenteraad) en referenda.

VNG-standpunt

De VNG is voorstander van de introductie van een electronische stemmenteller in combinatie met een daartoe geschikt stembiljet. Lees meer

Wetsvoorstellen

Openbaarmaking van de processen-verbaal stembureaus

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Intrekking Wet raadgevend referendum

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad