Verkiezingen & referenda

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen (voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, het Europees Parlement en de gemeenteraad) en referenda.

VNG-standpunt

De VNG is voorstander van de introductie van een electronische stemmenteller in combinatie met een daartoe geschikt stembiljet. We zijn tegen de introductie van stemmenprinters, o.a. vanwege beveiligingsrisico's en de aanzienlijke kosten. Lees meer