Verkiezingen & referenda

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen (voor Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement en gemeenteraad) en referenda.

VNG-standpunt

De VNG is voorstander van de introductie van een electronische stemmenteller in combinatie met een daartoe geschikt stembiljet. Lees meer