Wethouders roepen op tot vernieuwing lokale democratie

Een groep van 17 wethouders van verschillende partijen uit het hele land doet een oproep voor vernieuwing van de lokale democratie na de raadsverkiezingen op 21 maart 2018. De wethouders schreven een brief aan hun collega’s en minister Ollongren (BZK) met daarin 9 actiepunten.

Ze doen onder andere suggesties voor een maatschappelijk akkoord, een portefeuillehouder lokale democratie, politieke vernieuwing en meer zeggenschap en eigenaarschap bij inwoners.

Bijeenkomst in januari

De brief wordt vandaag aangeboden aan Elly van Wageningen, wethouder in Lelystad, en de nieuwe voorzitter van de Wethoudersvereniging. De wethouders roepen collega’s op om met ze mee te denken. Hiervoor wordt op 29 januari in Houten een wethoudersbijeenkomst georganiseerd.

Meer informatie

Met deze brief doen wij een oproep om lokale democratievernieuwing een nadrukkelijke plek te geven in de collegeprogramma’s.