Beantwoording vragen standaard Verwerkersovereenkomst

Binnen de VNG hebben gemeenten met elkaar afgesproken om via de methodiek van samen organiseren toe te werken naar gemeentelijke standaarden ter verbetering van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

In dat kader hebben gemeenten, leveranciers en de VNG een standaard verwerkersovereenkomst (standaard VWO) ontwikkeld.

Vraag en antwoord 

Rond deze verwerkersovereenkomst zijn door gemeenten diverse vragen gesteld. Het betreft vragen over de manier waarop de overeenkomst vanuit het kader ‘Samen Organiseren’ een gemeentelijke standaard wordt. Daarnaast zijn vragen gesteld over de manier waarop de voorgestelde verwerkersovereenkomst past binnen de AVG. 

De beantwoording van deze vragen vindt u op de website Informatiebeveiligingsdienst (IBD)

Meer informatie