Bestuur

Om de lokale democratie en het lokale bestuur te versterken nemen gemeenten de verwachtingen en behoeften van de samenleving als uitgangspunt. Zij redeneren van buiten naar binnen en plaatsen de maatschappelijke opgaven voorop. Wat volgt is de bestuurlijke invulling van de lokale democratie.

VNG-standpunt

De verschillen in de samenleving leiden er toe dat dé optimale bestuurlijke schaal niet bestaat. Wat gemeenten nodig hebben is een bestuurlijke organisatie die zich flexibel aanpast aan de behoeften van burgers en ondernemers en aan de schaalgrootte van de problemen.  Daarbij is partnerschap en vertrouwen met andere overheden en partijen ons uitgangspunt.