Opgave 10: Overkoepelende thema’s

Een aantal overkoepelende thema’s raakt meerdere opgaven. Daarnaast bestaan crossovers tussen de opgaven. Het interbestuurlijk programma houdt overzicht over overlap tussen opgaven en tussen overlap met overkoepelende thema’s. Hieronder staat een aantal thema’s waarvan bekend is dat ze meerdere opgaven raken. 

  • Regionale gebiedsgerichte aanpak
  • Krimp en Bevolkingsdaling
  • Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  • Europese Unie
  • Grensoverschrijdende Samenwerking

Overheid van Nu

Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de Overheid van Nu

Meer informatie