Winstpunten bij casussen ambtelijke top

Geen winnaar, wel vijf winstpunten. Dat bleek na afloop van de Ambtelijke top toen de jury, onder leiding van VGS-voorzitter Gabriëlle Haanen, terugblikte op de casussen. Ook Frank Rozenberg, wethouder Leidschendam-Voorburg en Daniël Wolfs (Holland Consulting Group) maakten deel uit van de jury.

Verschillende burgemeesters en wethouders hadden een casus uit hun eigen gemeente ingebracht. Denk aan vraagstukken over ondermijning, veilig oud worden in je eigen huis, overmatig drinkende jeugd of de flexibele gemeenten. Hun vraag was om mee te denken over de aanpak en te helpen bij het zoeken naar een oplossing.


Foto: Serge Ligtenberg

Ambtenaren brainstormden die middag tijdens een of meerdere van de dertien casussen over mogelijke oplossingen en belichten verschillende invalshoeken.

Vijf punten 

De jury noemde vijf punten die voor alle casussen golden:

  1. Het is lastig om vanuit de gemeente een heldere vraag te stellen, terwijl dat van essentieel belang is om een goed antwoord te krijgen. Wat wil je van degene die met de casus aan de slag gaat?
  2. Bedenk hoe je aan het begin van de casus goed aan de slag kunt. Een van de suggesties was om een ‘cold case team’ in te richten dat het dossier nog eens goed doorloopt, de feiten op een rij zet en een analyse van de situatie maakt
  3. In alle casussen werd het aantal betrokkenen (ketenpartners, hulpverleners, organisaties) bij de casus al snel verbreed
  4. Het is belangrijk dat de mensen die aan tafel zitten ook werkelijk toegevoegde waarde hebben. Als ze er alleen zijn omdat ze een bepaalde positie bekleden dan heeft dat weinig zin
  5. Geef als gemeente ruimte voor nieuwe oplossingen, durf te experimenteren en geef steun aan medewerkers als het misgaat

Meer informatie