Vervolg IBP: samen de maatschappelijke opgaven concretiseren

Op de startdag van het IBP is veel informatie verzameld voor de aanpak van gemeenten bij verschillende maatschappelijke opgaven. 'Hoe nu verder?', is een veel gestelde vraag. De komende weken gaan kernteams de opgaven concretiseren en hierover in gesprek met de partners binnen het IBP.

Kernteams

Na de startdag van 5 april in Den Bosch is voor iedere opgave een kernteam samengesteld, bestaande uit gemeenteambtenaren en ondersteund door VNG-medewerkers. De kernteams komen tot de zomer een aantal keer bij elkaar om de opgehaalde informatie verder uit te werken. Het doel is om een overzicht te krijgen van de belangrijkste uitdagingen, knelpunten, aandachtspunten en dwarsverbanden per IBP-opgave voor gemeenten. Daarna wordt dit samen met de partners uit het IBP – het rijk, de waterschappen en provincies – gezamenlijk uitgewerkt.

Gesprek met besturen

Om ook de nieuw gekozen bestuurders te betrekken bij het IBP en de uitwerking van de opgaven organiseren we bij voorkeur in de zomer gesprekken met college- en raadsleden en andere overheidsbestuurders. We gaan dan verder in op de inhoudelijke thema’s en het proces: welk deel van de belangrijke thema’s pakken we gezamenlijk aan? In hoeverre sluit dit aan bij al bestaande initiatieven? Waar zien we raakvlakken en dwarsverbanden met andere IBP-opgaven? En heel belangrijk: hoe gaan we echt op basis van gelijkheid en wederkerigheid met elkaar werken aan de maatschappelijke opgaven?

Meer informatie

Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni 2018 wordt, afhankelijk van de voortgang de nadere uitwerking van de opgaven geagendeerd. Hierover komt binnenkort meer duidelijkheid.