Kom naar de bijeenkomsten Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024

Met elkaar gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijk doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024. Komt u ook naar de bijeenkomst in uw provincie?

In elke provincie wordt een bijeenkomst georganiseerd. U bent, namens uw VNG-afdeling en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van harte uitgenodigd om hier met elkaar en met Jantine Kriens in gesprek te gaan over de Meerjarenvisie. 

Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024

Het vormgeven van de Meerjarenvisie is een wisselwerking: de leden van de vereniging bepalen gezamenlijk de koers en richting van de gemeenten. Ze geven aan wat ze belangrijk vinden. De VNG ondersteunt de leden van haar vereniging daar vervolgens zo goed mogelijk bij.

Tijdens de bijeenkomsten horen we graag van ú welke thema's volgens u van belang zijn. Wat zijn de opgaven die nu en in de toekomst gaan spelen en om een aanpak vragen in uw regio? Waar wilt u dat we de komende jaren aandacht voor hebben? 

Impressie bijeenkomsten

In 2018 zijn we al in vier provincies op bezoek geweest. In de video ziet u de compilatie van deze bijeenkomsten. 

Bijeenkomsten 2019

De bijeenkomsten organiseren we in samenwerking met de provinciale afdelingen. Als u werkzaam bent in één van onderstaande provincies heeft u al een uitnodiging ontvangen. 

U kunt zich al aanmelden voor de bijeenkomst in uw regio!

Tijdpad Meerjarenvisie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2019 stellen we met elkaar de nieuwe Meerjarenvisie vast met relevante bestuurlijke opgaven van gemeenten voor de jaren 2020-2024. De inhoud van de Meerjarenvisie wordt samen met de burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen van alle Nederlandse gemeenten bepaald.

Meer informatie