Handleiding basisscan integriteit beschikbaar

Een handleiding basisscan integriteit moet gemeentebestuurders helpen om tijdens de coalitievorming een goede risicoanalyste te kunnen maken en zorgvuldig om te gaan met kandidaat-bestuurders.

Zowel gemeentebesturen als besturen van waterschappen en provincies bleken behoefte te hebben aan de basisscan ter ondersteuning van de coalitievorming.  Een handleiding voor een dergelijke scan is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse zaken en online te vinden op de website politiekeambtsdragers.nl . De handleiding zal regelmatig worden geactualiseerd.

Meer informatie