Geen tegenkandidaten vacatures bestuur en commissies VNG

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor de 15 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. De leden stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 juni over de door de adviescommissie voorgestelde kandidaten voor de invulling van de vacatures.

De leden stemmen niet over de kandidaten voor de commissie Europa & Internationaal (E&I): conform het Reglement van de commissie E&I benoemt het VNG-bestuur deze kandidaten.

Meer informatie

Zie ook