Decentrale overheden ontmoeten Kamerleden

Decentrale overheden zijn onmisbaar in de overgang naar een duurzame samenleving. Dat benadrukten provincies, gemeenten en waterschappen tijdens een kennismakingsbijeenkomst met nieuwe Tweede Kamerleden op 19 april.

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, willen decentrale overheden hun gezamenlijke jaarlijkse investeringen van 28 miljard euro (aan investeringen en inkoop en aanbestedingen) inzetten voor deze opgave.

   

Fotograaf: Wilmar Dik

Investeringsagenda

Provincies, gemeenten en waterschappen presenteerden op de bijeenkomst hun gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ aan de Kamerleden. Ze vragen het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en om knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen.

Het is voor het eerst dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod doen voor de kabinetsformatie. Ze roepen ook de Kamerleden op de transitie te steunen.

Samen optrekken en samenwerken

VNG-voorzitter Jan van Zanen: 'Samen optrekken en samenwerken. Dat doen we met onze inwoners, met elkaar. Dat doen we met u.

Weet dat er medeoverheden zijn die samen met u aan dit land willen bouwen. Als gelijkwaardige partijen  - met oog voor ieders meerwaarde en expertise en begrip voor ieders agenda en politiek mandaat.'

Gesprek met informateur

De decentrale overheden hebben hun gezamenlijke investeringsagenda ook toegezonden aan de informateur.

Gedurende de formatie worden de drie medeoverheden ook uitgenodigd voor een gesprek met de informateur, zoals is vastgelegd in de code interbestuurlijke verhoudingen.

Het is nog niet bekend wanneer dit gesprek plaatsvindt. De informateur spreekt dan met de drie voorzitters van de koepelorganisaties: Ank Bijleveld (voorzitter IPO), Jan van Zanen (voorzitter VNG) en Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen).

Meer informatie

Lees hieronder de Investeringagenda 'Naar een duurzaam Nederland' en de brief aan informateur Edith Schippers van 18 april.

investeringsagenda.jpg?itok=vdyZDEtK