Werkgroep Democratie & Bestuur

Deze VNG-werkgroep heeft de diverse landelijke rapporten over de staat van de lokale democratie geanalyseerd (zie hieronder). Hierbij werd de eigen kennis en ervaring en die uit bestaande projecten zoals de Proeftuinen Maak het Verschil, het programma Lokale Democratie in Beweging en de Democratic Challenge betrokken. 

Op basis hiervan is een ontwikkelagenda Lokale Democratie en een oproep opgesteld die voorligt tijdens de de Buitengewone ALV (BALV) op 30 november in Nieuwegein. 

Uitgangspunt is wat de samenleving van gemeenten verwacht. (‘Van buiten naar binnen’). De werkgroep voelt hiertoe sterke urgentie: als gemeenten moeten we ruimte bieden voor participatie van bewoners en proberen hen die zich nu afkeren toch te betrekken en te vertegenwoordigen.

De werkgroep Democratie en Bestuur is samengesteld uit leden van de VNG-commissies Bestuur & Veiligheid en Raadsleden & Griffiers, voorzitter is Koos Janssen, burgemeester van Zeist.

Links

Proeftuinen Maak Verschil

Lokale Democratie in Beweging

Democratic Challenge