Vernieuwing lokale democratie: doen wat het beste past

'Inwoners en hun vertegenwoordigers, de gemeenteraden, zijn de hoofdrolspelers in de lokale democratie. De verbinding tussen raden en inwoners moet beter. De belangrijke rol van raadsleden moet erkend worden, daarbij horen een redelijkere vergoeding en vakinhoudelijke ondersteuning.'

Dat is volgens voorzitter Koos Janssen de belangrijkste nieuwe conclusie van de VNG-werkgroep Democratie en Bestuur. VNG Magazine sprak met Koos Janssen (burgemeester van Zeist) naar aanleiding van de presentatie van de Ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022, morgen (woensdag 30 november) tijdens de Buitengewone ALV in Nieuwegein.

Meer experimenteerruimte

'Dat burgers meer verbinding met de gemeente gaan voelen, dat is de kern', stelt Janssen. De werkgroep pleit daartoe bij het Rijk voor meer experimenteerruimte op lokaal niveau, en roept gemeenten en raden op om in actie te komen. 'Onze ontwikkelagenda geeft een inventarisatie van onderwerpen die daarbij komen kijken. Belangrijk is dat niet iedere gemeente het op dezelfde manier hoeft aan te pakken.'

Doen wat het beste past

'Gemeente moeten kunnen zorgen voor een optimale aansluiting van hun werkwijze bij de lokale samenleving en cultuur', stelt Koos Janssen. 'Wij nodigen gemeente uit om te doen wat hun het beste past. Als rond 2022 in iedere gemeente bewoners en raden elkaar inspireren door te doen, zou dat een prachtig eindbeeld zijn.'

Oproep en Ontwikkelagenda

De werkgroep Democratie en Bestuur roept - naast meer experimenteerruimte - op tot:

  • gemeentebesturen die in rol, inrichting, proces en praktijk, starten met de wensen en verwachtingen van de samenleving
  • nieuwe interbestuurlijke verhoudingen, waarin gelijkwaardigheid, transparantie en samenwerking centraal staan
  • een flexibeler inrichting van het lokale bestuur
  • een ruimer lokaal belastinggebied om echt lokale keuzes te kunnen maken die passen bij maatschappelijke opgaven van gemeenten en de wensen uit de samenleving (dit met inachtneming van randvoorwaarden)

De Ontwikkelagenda beschrijft hoe gemeenten, op lokale maat, zelf vorm kunnen geven aan verdere democratische vernieuwing en de rol van de VNG daarbij.

Meer informatie

Zie ook