Lokaal bestuur: groot onderhoud nodig!

Groot onderhoud en een radicale omkering van de huidige democratische en bestuurlijke inrichting. Dat is waar de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur toe oproept.

De commissie (voorzitter: Wim van de Donk, commissaris van de Koning Noord-Brabant) presenteerde haar advies vandaag tijdens het VNG Jaarcongres.


(fotografie: Howcom)

Aanbevelingen

De commissie doet in haar adviesrapport, ‘Op weg naar meervoudige democratie’, vier aanbevelingen:

  • Ontwikkel de huidige representatieve democratie naar een meervoudige democratie. De weg daartoe: experimenteren, leren en evalueren.
  • Evalueer het dualisme in het licht van maatschappelijke en democratische ontwikkelingen. Waar de samenleving meer democratie nodig heeft, heeft het systeem van dualisme vooral meer politiek gebracht.
  • Een onafhankelijke positie van de burgemeester, op afstand van de politiek, is cruciaal en moet het uitgangspunt zijn bij de verdere vormgeving van het lokaal bestuurlijk stelsel van de toekomst.
  • De uniforme inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur sluit onvoldoende aan op de samenleving die vraagt om maatwerk, variëteit en verscheidenheid. Er is een grondige analyse en doordenking nodig van een nieuwe werkwijze die vervolgens snel moet worden vertaald naar concrete maatregelen.

Over de Commissie

De commissie Toekomstgericht lokaal bestuur is ingesteld door de VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en de wetenschap.

Meer informatie