Herontwerpwedstrijd Lokale Democratie: inzending Heerenveen

Kun je de lokale democratie versterken door meer ruimte te geven aan wat er leeft in de samenleving? De gemeente Heerenveen denkt van wel. Onder het motto 'Maak Het!' wil de gemeente beter inspelen op maatschappelijke initiatieven en de samenleving meer betrekken bij gemeentelijke taken. 

Een creatieve verbeelding van Maak Het! is door burgemeester Tjeerd van der Zwan ingezonden voor de Herontwerpwedstrijd Lokale Democratie, een initiatief van Democratic Challenge en Code Oranje. Kees Breed, directeur Beleid bij de VNG, ontving de creatie uit handen van de burgemeester.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan overhandigt zijn inzending aan Kees Breed, samen met mede-initiatiefnemers Annemoon van Hemel en Jeroen van Urk. (Niet op de foto: mede-initiatiefnemer Arjen Glas.)

Buiten de gebaande paden

Burgemeester Van der Zwan wil met zijn gemeenteraad en inwoners kijken naar andere manieren om de verantwoordelijkheid van gemeente en gemeenschap vorm te geven. Dit door buiten de gebaande paden nieuwe democratische werkvormen te zoeken en in te voeren. En als het even kan: tegelijk met elf andere burgemeesters en hun gemeente: één in elke provincie.

Gezocht: vernieuwende ontwerpen

Via de Herontwerpwedstrijd Lokale Democratie roepen Democratic Challenge (het experimenteerprogramma voor lokale democratie van BZK en de VNG) en Code Oranje u op tot fundamentele vernieuwing. Door het insturen van een essay, foto, schilderij, werkstuk, woordweb of een andere vorm toont u aan hoe de lokale democratie in uw gemeente in beweging is.

Lokale Democratie Congres

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Lokale Democratie Congres in november. De mooiste inzendingen worden daar tentoongesteld. De jury staat onder voorzitterschap van Bert Blase, initiatiefnemer van Code Oranje. Het beste ontwerp kijgt hulp bij de realisatie.

Meer informatie

Bekijk de site van de gemeente Heerenveen:

Artikel in de Heerenveense Courant van 30 juni:

Kijk voor meer informatie over de Herontwerpwedstrijd en het aanmelden op: