Goed gesprek cie. Raadsleden & Griffiers met minister BZK

Minister Plasterk en 17 leden van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers wisselden gisteren in een levendig gesprek van gedachten over o.a. de vergoeding van raadsleden van kleine gemeenten, het probleem van terugtredende accountantskantoren en een nieuw raadsledenprogramma.

Dit meerjarige programma heeft tot doel de nieuwe rol van de gemeenteraad te versterken. Voorafgaand aan het gesprek met de minister spraken de commissieleden uitvoerig met een breed gezelschap van BZK-ambtenaren.

Vergoeding raadsleden kleine gemeenten

Minister Plasterk toonde zich bereid op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken om de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten te verhogen. De bredere evaluatie van de beloning van politieke ambtsdragers (op basis van de adviezen van Dijkstal) is een zaak voor het volgende kabinet.

Nieuw, meerjarig raadsledenprogramma

De minister wil graag samen met de VNG invulling geven aan een meerjarig programma om de nieuwe rol van de raad te versterken. Hij sprak hierover al eerder met een aantal beroepsverenigingen, waaronder Raadslid.Nu en de Wethoudersvereniging. Het programma kan voortbouwen op lopende initiatieven als 'Lokale democratie in beweging', 'Code Oranje' en de ‘VNG Ontwikkelagenda Lokale Democratie’.

Oplossing terugtredende accountantskantoren

De minister en de commissieleden spraken ook over het probleem van de terugtredende grote accountantskantoren, en de voor- en nadelen van vrije marktwerking en eigen accountantsdiensten van gemeenten als oplossing hiervoor. De commissieleden stelden dat het hier niet enkel om een probleem van gemeenten gaat: dit verdient ook aandacht op Rijksniveau.

Zie ook