Doe mee met de Week van de Lokale Democratie

Het Congres van Regionale en Lokale Overheden van de Raad van Europa moedigt decentrale overheden van de 47 lidstaten aan om activiteiten te houden in de Europese Week van de Lokale Democratie (EWLD). 

De EWLD is een jaarlijks evenement om de Europese democratie te concretiseren zodat de burgers de impact op lokaal niveau rechtstreeks kunnen 'voelen'. De EWLD is van 9 tot en met 15 oktober, het thema is dit jaar 'Participatie, raadpleging en engagement van de burger ter bevordering van de lokale democratie'.

Aanmelden

Gemeenten kunnen hun actiteiten kenbaar maken via dit online aanmeldformulier.

Meer informatie