Code Oranje voor verandering politieke democratie

- bron: VNG Magazine - Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers heeft een initiatief gelanceerd voor verandering van de politieke democratie. Dat onder de naam Code Oranje.

Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden. Om dat verder te bereiken, werkt de groep aan een nationale veranderagenda. Deze agenda bestaat onder meer uit een landelijk burgerakkoord, een innovatieve voorhoede van gemeenten en een oproep tot een wetswijziging aan het kabinet. In deze agenda worden daarnaast bestaande initiatieven voor een nieuwe democratie met elkaar verbonden.

Code Oranje wil af van het traditionele politieke Haagse coalitieakkoord. Hiervoor in de plaats komt een burgerakkoord dat is gebaseerd op ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingslagen heen. Dit akkoord behelst de grote vraagstukken die de komende jaren worden aangepakt en wie daarin worden betrokken. In veel dorpen en steden is al ruime ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie. Daar waar dit gebeurt, moeten vertrouwen en nieuwe inspiratie ontstaan.

In 2018 stelt een aantal gemeenten zich kandidaat om nieuwe democratische vormen te verkennen. Volgend jaar vraagt de groep het kabinet dit wettelijk mogelijk te maken.

Code Oranje zet een innovatief online platform in om gezamenlijk met iedereen die interesse heeft, te werken aan het vernieuwen van de democratie.

BALV

Onder leiding van burgemeester Koos Janssen van Zeist werkt de VNG-werkgroep Democratie en Bestuur aan een actie- en ontwikkelprogramma voor de lokale democratie. Een duiding van alle rapporten en onderzoeken die het afgelopen jaar over dit onderwerp zijn verschenen, vormt daarbij de basis. Waar Code Oranje zich in de basis richt op het nationale niveau, legt de bestuurlijke werkgroep vooral de nadruk op wat gemeenten zelf kunnen doen. Tijdens de Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV) in november presenteert de VNG de duiding en voorstellen. (PvdZ)