Agenda over Toekomst lokale democratie

20 jan

Dit landelijke raadsledencongres geeft u als (kandidaat-)raadslid de kans om uw kennis en vaardigheden te vergroten zodat u een goed beging maakt in de nieuwe raadsperiode. 

22 feb

Burgers willen steeds meer zelf problemen in hun woonomgeving oplossen, gemeenten moeten meer meebewegen en faciliteren. Wat vraagt deze transformatie van ambtenaren en managers. Een inspiratiedag over de nieuwe rol van de beleidsadviseur binnen de veranderende lokale overheid.