Agenda over Versterking lokale democratie

28 mrt

Samen de grenzen verleggen en terugkijken vanuit de toekomst. Welke keuzes hebben een zo stevig fundament neergelegd dat we er 30 jaar later nog mee werken? Een inspirerend congres met interactieve sessies, netwerkcafe’s, informatiemarkten en discussieplatforms over actuele thema’s.

3 apr

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat vraagt om innovatieve geesten, lefgozers die met passie bewust en op het juiste moment van de gebaande paden afwijken. Tijdens de masterclass worden gereedschappen aangereikt die helpen succesvol te innoveren.

9 apr

De samenleving en lokale overheid is aan het veranderen. Nieuwe rollen en taken dienen zich aan. Van transitie naar transformatie en kanteling. De cursus Game Change op de werkvloer richt zich zowel op kennisoverdracht als het geven van praktische handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

24 apr

Burgerinitiatieven in de ouderenzorg wankelen. Hebben ze toekomst of is de macht van zorgaanbieders te groot en zijn financieringssystemen zó bepalend dat burgerinitiatieven het loodje leggen? Was dit de bedoeling van de ‘participerende samenleving’? Deze vragen komen aan bod bij dit congres.

9 okt

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat vraagt om innovatieve geesten, lefgozers die met passie bewust en op het juiste moment van de gebaande paden afwijken. Tijdens de masterclass worden gereedschappen aangereikt die helpen succesvol te innoveren.