Toekomst lokale democratie

De korte lijnen tussen inwoners, gemeenteraden en colleges maken van gemeenten bij uitstek de proeflokalen voor vernieuwende vormen van democratie. Met als centrale vraag: hoe kunnen gemeenten voor al hun inwoners een krachtige lokale overheid zijn die concreet bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen? Het antwoord luidt: door democratie op maat.

VNG-standpunt

Op basis van maatschappelijke opgaven en wensen van de samenleving geven we de lokale democratie verder vorm, in nauwe samenwerking met het kabinet. Maatwerk voor en mogelijkheden tot differentiatie tussen gemeenten zijn nodig om tot oplossingen te komen. We vragen het kabinet vragen we om experimenteerruimte.

Ontwikkelagenda Lokale Democratie

De VNG-werkgroep Democratie en Bestuur (met leden uit de commissies Bestuur & Veiligheid en Raadsleden & Griffiers, onder voorzitterschap van Koos Janssen, burgemeester van Zeist) stelde de Ontwikkelagenda Lokale Democratie op. De Ontwikkelagenda kent drie onderdelen:

  • oproep Lokale democratie: actie op maat
  • Ontwikkelagenda Lokale Democratie 2017-2022
  • verantwoording