Keynotespeeches slotcongres Beter en concreter

Jan ten Hoopen, voorzitter Adviescollege toetsing regeldruk (Actal)

Niet de regel, maar het doel centraal stellen

Het lijkt vanzelfsprekend dat het doel voorop staat. Maar in de praktijk is er zoveel onnodige regeldruk dat oplossingen soms uit het zicht raken, betoogt Jan ten Hoopen in zijn lezing op het slotcongres van Beter en concreter. Hij is voorzitter van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal). Hoe komen we aan al die regeldruk? Wat kunnen we ertegen doen? 

Ten Hoopen vertelt over de risicoregelreflex, de neiging op een incident snel te reageren met ondoordachte nieuwe regels. Over gebrek aan vertrouwen.  Van de overheid in burgers en omgekeerd. Soms regelt de overheid alles dicht, soms doet een branche dat zelf. 

Bij het voorkomen van regeldruk zijn drie vragen cruciaal. Is een regel echt noodzakelijk?  Is een regel het geëigende middel of is er een minder belastend alternatief? Is de uitvoering van een regel klantvriendelijk georganiseerd? Om de kwaliteit van wet- en regelgeving te verbeteren is het van belang dat de overheid naast burgers en ondernemers staat.

Download de keynotespeech van Jan ten Hoopen (25 maart 2015)

Jacques Wallage, voorzitter Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

Het openbaar bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten

De vraag ‘hoe hoort het nu eigenlijk tussen overheid en burger?’, leeft. De netwerksamenleving van tegenwoordig is niet verticaal, maar horizontaal georganiseerd. De overheid moet zijn manier van werken aanpassen, betoogt voorzitter Jacques Wallage in zijn lezing. 
Het gaat ergens over;  het is vijf voor twaalf.

De lage opkomst bij verkiezingen, het succes van protestpartijen. Het zijn signalen van een samenleving die zich afwendt van de overheid. Die overheid moet gezag en overtuigingskracht verdienen in een goed proces. 

Dit vraagt om een andere cultuur van werken die moet worden aangestuurd op het hoogste bestuurlijke en ambtelijke niveau. Het moet Chefsache zijn om klachten van burgers serieus te nemen. En om personeel zo op te leiden dat ze niet alleen de formele regels in hun hoofd hebben, maar ook het besef dat een kop koffie helpt, dat belangstelling voor wat de burger dwarszit helpt.

Download de keynotespeech van Jacques Wallage (25 maart 2015)

 

Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk (Universiteit Humanistiek)

Beterweters in het publieke domein

Professionals in zorg, onderwijs en andere publieke sectoren worden te veel van hun werk gehouden door managers, consultants en andere ‘beterweters’ die de processen oneindig willen optimaliseren. Er is te weinig weerwerk tegen de beroepsblik van de beterweters. Dat komt omdat zij meestal de baas zijn.

Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek en voorzitter van de Stichting Beroepseer, vertelt over haar vriendin die pleegmoeder is van drie pubers met een verstandelijke beperking. De zorg vraagt veel, maar daar bovenop eist de manager een jaarplan, een kwartaalevaluatie enzovoorts.

Anders dan artsen en hulpverleners, denken beterweters nog te weinig na over de perverse effecten van hun werk. De vooronderstelling dat alles altijd beter kan leidt tot een geweldige administratieve lastendruk van verbeterplannen, handelingsplannen enzovoorts.

Download de keynotespeech van Margo Trappenburg (25 maart 2015)