Interbestuurlijk Programma

Overheden werken samen aan grote maatschappelijke opgaven

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken dan ook deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan: het Interbestuurlijk Programma (IBP). Daarvoor zijn gezamenlijke ambities en heldere regels afgesproken voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. In het IBP staan negen maatschappelijke opgaven centraal.

Waarom gaan we anders samenwerken?
Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, legt hier de aanleiding en het belang van het Interbestuurlijk Programma uit.  

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen over het IBP kunt u zich abonneren op de IBP-nieuwsbrief. De VNG informeert u dan met enige regelmaat (minimaal eens per 2 weken) over de laatste ontwikkelingen binnen het IBP. Zoals de meest gestelde vragen van gemeenten, agenda-items en voorbeelden van gemeenten of projecten ter inspiratie. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief met een gemeentelijk emailaccount.