Interbestuurlijk programma (IBP)

Overheden werken samen aan grote maatschappelijke opgaven

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en minder mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven dan ook gezamenlijk aan: via het Interbestuurlijk Programma (IBP).

We hebben gezamenlijke ambities en heldere regels afgesproken voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Lees verder

Het Interbestuurlijk programma in anderhalve minuut: bekijk de animatie

 

In het Interbestuurlijk programma worden verschillende opgaven behandeld die zich niet beperken tot de grenzen van een gemeente of regio.

Meer weten over het Interbestuurlijk programma? Bekijk de animatie.

Waarom gaan we anders samenwerken?

Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, legt hier de aanleiding en het belang van het Interbestuurlijk Programma uit. Lees verder

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het Interbestuurlijk programma? Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk verzenden ongeveer eens per maand een nieuwsbrief vanuit het IBP-programmateam. Hierin staan interessante verhalen over interbestuurlijk samenwerken, nieuws over het programma, en bijeenkomsten die relevant zijn voor uw werk. De eerste verschijnt circa 20 november. De VNG verstuurd geen eigen nieuwsbrief meer.