Interbestuurlijk programma (IBP)

Overheden werken samen aan grote maatschappelijke opgaven

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en minder mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven dan ook gezamenlijk aan: via het Interbestuurlijk Programma (IBP).

We hebben gezamenlijke ambities en heldere regels afgesproken voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Lees verder

Het Interbestuurlijk programma in anderhalve minuut: bekijk de animatie

 

In het Interbestuurlijk programma worden verschillende opgaven behandeld die zich niet beperken tot de grenzen van een gemeente of regio.

Meer weten over het Interbestuurlijk programma? Bekijk de animatie.

Waarom gaan we anders samenwerken?

Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, legt hier de aanleiding en het belang van het Interbestuurlijk Programma uit. Lees verder

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen over het IBP verzend de VNG de IBP-nieuwsbrief . Hierin staan de laatste ontwikkelingen binnen het IBP. Zoals de meest gestelde vragen van gemeenten, agenda-items en voorbeelden van gemeenten of projecten ter inspiratie. Binnenkort wordt de IBP neiuwsbrief verzenden vanuit het IBP-programmateam. Daarom stopt de IBP-nieuwsbrief vanuit de VNG.

Meest gestelde vragen door provinciale afdelingen van de VNG

Tot aan de zomer wordt door alle betrokken overheden en partners op ambtelijk niveau gewerkt aan de uitwerking van de opgaven van het Interbestuurlijk Programma. Nu in steeds meer gemeenten nieuwe colleges gevormd zijn, bezoekt Jantine Kriens de ALV’s van de provinciale afdelingen om hen te informeren over het IBP. Wat zijn de vijf meest gestelde vragen? Lees verder