Moeten ook de voorschiften mbt een deel van de (oude) gemeente worden bekrachtigd om de rechtskracht te behouden?

Alle voorschriften, beleidsregels en verordeningen vervallen van rechtswege. Een simpele herbevestiging van de gemeenteraad om de voorschriften opnieuw geldend te laten maken is voldoende.