Mag er van de wettelijke termijn afgeweken worden zoals staat beschreven in Art. 5 lid 2? In verband met de zomerperiode willen wij het herindelingsontwerp langer dan acht weken ter inzage leggen.

De wettelijke termijnen voor de ter inzage legging van dergelijke stukken betreft een minimum. Dus is het alleen al in het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur prima als u dergelijke termijnen op eigen initiatief verlengt. U moet in het besluit duidelijk motiveren waarom u bent afgeweken van de wettelijke termijn en wat dan de termijnen zijn voor het indienen van zienswijzen.