Is het mogelijk een kleine gemeente (minder dan tien procent van de buurgemeenten) toe te voegen bij een of twee grotere buurgemeenten? Kan dat zonder herindeling, maar met een grenscorrectie?

Nee, dit is niet mogelijk. De wet Arhi is hier vrij expliciet in:

  • Wijziging van de gemeentelijke indeling: instelling en opheffing van gemeenten alsmede wijziging van gemeentegrenzen die naar verwachting het inwonertal van tenminste één van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal doen toe- of afnemen.
  • Grenscorrectie: een wijziging van een gemeentegrens die naar verwachting het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal doen toe- of afnemen.