Hoe worden griffies geharmoniseerd bij een fusie?

De griffier moet expliciet aangeven dat hij een beroep wil doen op de Wet Arhi om herplaatst te worden in de nieuwe organisatie. Ook de functies worden aangeboden die niet gelijk zijn aan de griffier, maar van vergelijkbaar niveau. Dit is dezelfde regeling als voor een gemeentesecretaris en volgt uit de Wet Arhi, Art. 57 lid 3. Als dit niet gebeurd wordt de griffier eervol ontslagen. Dit geldt niet voor de griffiemedewerkers.