Binnen hoeveel tijd moet een gemeente die is samengegaan beleid harmoniseren? Wat wordt verstaan onder 'Gemeentelijk voorschrift'?

Art. 28 moet zo breed mogelijk opgevat worden. Het is in principe geldend voor alle verordeningen, beleid, voorschriften e.d. vastgesteld door raad of door college. Alles waar een doorwerking in zit voor de gemeente (zowel intern als extern). Al deze regelingen vervallen na twee jaar van rechtswege. Indien de nieuwe gemeente een bepaalde regeling, verordening oid wil behouden, moet deze door de nieuwe gemeente bekrachtigd worden.

Voor meer informatie zie Herindeling Facsheet 2