Als er tijdens de eerste raadsvergadering na een herindeling nog geen college is gevormd, treedt de burgemeester dan in de plaats van het college?

De burgemeester treedt in afwezigheid van het college op voor alle zaken die het college aangaan. Het college wordt vaak tijdens de eerste raadsvergadering benoemd.