Gemeentelijke herindeling: handleiding voor de uitvoering

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2005

VNG-checklist met per beleidsterrein te verrichten handelingen. Hiermee kunnen gemeenten een draaiboek samenstellen, toegespitst op de eigen situatie.