Reactie VNG op consultatieverzoek beleidskader herindeling

dinsdag 23 april 2013

Geachte Minister Plasterk,

U heeft ons op 22 maart jl. een consultatieverzoek ten aanzien van het aangepaste herindelingskader gestuurd. Dit heeft geleid tot een bestuurlijk overleg over het herindelingskader dat op 4 april jl. heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit bestuurlijk overleg heeft u 9 april jl. een aangepast consultatieverzoek ten aanzien van het herindelingskader aan VNG en IPO gestuurd. In onze reactie zullen we ingaan op het bestuurlijk overleg en het laatste consultatieverzoek van 9 april.