Beleidskader gemeentelijke herindeling

Het Beleidskader gemeentelijke herindeling geeft weer hoe gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst. Herindelingsvoorstellen per 1 januari 2016 of later worden volgens dit beleidskader getoetst.