Herindeling

Herindeling is voor betrokken gemeenten een ingrijpend proces. Dit dossier is vooral bedoeld om kennis en ervaringen van gemeenten met herindeling te delen.

Beleidskader herindeling

In het Beleidskader gemeentelijke herindeling staat hoe gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst. Hieronder het Beleidskader, inclusief de VNG-reactie op het concept en de toelichting van minister Plasterk (BZK).

Herindelingen in kaart gebracht

Overzichtskaart van de gemeentelijke herindelingen vanaf 2009. Bij doorklikken op de kaart vindt u meer informatie over de herindeling!

Wetsvoorstellen

Samenvoeging Bellingwedde en Vlagtwedde

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad