Herindeling

Herindeling is voor betrokken gemeenten een ingrijpend proces. Dit dossier is vooral bedoeld om kennis en ervaringen van gemeenten met herindeling te delen. Hieronder vindt u ons standpunt over gemeentelijke herindelingen.

VNG standpunt

Een gemeente moet als autonome bestuurslaag zelfstandig over het bestaansrecht kunnen besluiten. Gemeenten, als eerste overheid, kunnen immers zelf het beste bepalen op welke wijze ze hun eigen gemeenschappen voorzien. Voor de VNG blijft dan ook herindeling van onderop onverkort het uitgangspunt. Zo moet een gemeente zelf de keuze kunnen maken om, in plaats van herindeling, op andere manieren (m.n. via samenwerking met andere gemeenten) te komen tot een acceptabele wijze van invulling en uitvoering van taken.

Handreikingen voor herindelingen

Het antwoord op veel vragen over herindelingen vindt u in deze handreikingen:

Beleidskader herindeling

In het Beleidskader gemeentelijke herindeling staat hoe gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst. Het kabinet preseteerde op 22 maart 2019 een nieuw Beleidskader. 

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Grootegast
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Herindelingen in kaart gebracht

Overzichtskaart van gemeentelijke herindelingen vanaf 2009. Bij doorklikken op de kaart vindt u meer informatie over de herindeling.