Herindeling

Herindeling is voor betrokken gemeenten een ingrijpend proces. Dit dossier is vooral bedoeld om kennis en ervaringen van gemeenten met herindeling te delen. Hieronder vindt u ons standpunt over gemeentelijke herindelingen.

VNG standpunt

Een gemeente moet als autonome bestuurslaag zelfstandig over het bestaansrecht kunnen besluiten. Gemeenten, als eerste overheid, kunnen immers zelf het beste bepalen op welke wijze ze hun eigen gemeenschappen voorzien. Voor de VNG blijft dan ook herindeling van onderop onverkort het uitgangspunt. Zo moet een gemeente zelf de keuze kunnen maken om, in plaats van herindeling, op andere manieren (m.n. via samenwerking met andere gemeenten) te komen tot een acceptabele wijze van invulling en uitvoering van taken.

Beleidskader herindeling

In het Beleidskader gemeentelijke herindeling staat hoe gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst. Hieronder het Beleidskader, inclusief de VNG-reactie op het concept en de toelichting van minister Plasterk (BZK).

Herindelingen in kaart gebracht

Overzichtskaart van de gemeentelijke herindelingen vanaf 2009. Bij doorklikken op de kaart vindt u meer informatie over de herindeling!

Wetsvoorstellen

Samenvoeging Leerdam, Vianen en Zederik

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Samenvoeging Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad