Wat gebeurt er met gemeentelijke medewerkers/afdelingen/taken als deze aan de gemeenschappelijke regeling worden overgedragen?

Bijvoorbeeld: de gemeenten binnen een veiligheidsregio gaan hun brandweer regionaliseren. De gemeentelijke korpsen gaan vallen onder de veiligheidsregio. De vraag is hoe om te gaan met de contracten van de gemeentelijke korpsen als ook die van de veiligheidsregio? Vervallen de gemeentelijke contracten van rechtswege? Wat betreft de contracten voor de regionale brandweer van de veiligheidssregio: vervallen die ook van rechtswege nu de regionale brandweer een grote organisatiewijziging ondergaat?

Het opheffen van brandweer is de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. Zij moeten zorg dragen dat de opheffing met alle verplichtingen een juridisch feit is. Dit betekent niet dat de gemeente de opheffing afgerond moet hebben, maar wel dat er een besluit tot opheffing is. De contracten bij opheffing van de brandweer moeten bezien worden door de gemeente. Indien deze contracten doorgezet moeten worden is er wellicht een mogelijkheid ze over te dragen vanuit de gemeenten aan de VR. Het is ook mogelijk dat de gemeente de contracten beëindigd of af laat lopen.

Zie ook de publicatie Grip op Samenwerken.