Kan het DB uit dezelfde leden als het AB, de wethouders van de deelnemende gemeenten bestaan?

Als er geen sprake is van raadstaken kunnen raadsleden geen zitting nemen in het AB. Om die reden is een constructie AB/DB heel goed mogelijk. Voordeel is dat het mogelijk is dat raden dichter op het DB van een gemeenschappelijke regeling kunnen sturen doordat het AB slechts een formaliteit is. Nadeel is dat er minder verantwoording op regionaal niveau is en dat raden zich daar goed van bewust moeten zijn.