Kan een wgr-regio een stichting opzetten en aan welke voorwaarden is dit verbonden?

Als de Wgr-regio een openbaar lichaam heeft, is dit toegestaan. Het openbaar lichaam is een rechtspersoon en kan in die hoedanigheid aan het rechtsverkeer deelnemen inclusief het oprichten van een stichting, tenzij dit in de regeling is uitgesloten volgens art. 31 Wgr.