Kan de ene burgemeester zijn algemene, specifieke, en noodbevoegdheden mandateren aan een andere burgemeester?

Het moet duidelijk zijn wat de ene burgemeester precies aan de andere mandateert. Het is goed mogelijk om  bevoegdheden over te dragen, maar dan moet daarbij wel vermeld worden om welke wetten of wetsartikelen het gaat. Of er moet duidelijk vermeld worden welke bevoegdheden niet worden overgedragen, zodat als het ware de buitengrens is aangegeven. Het mag, kortom, niet aan de gemandateerde (of aan andere belanghebbenden) worden overgelaten om te bepalen of iets onder het mandaat valt.

Het is dan ook geen optie om in het mandaat zelf een open einde op te maken met een tenzij-bepaling. De gemeenten zullen zelf bij de mandatering een afweging moeten maken. Exclusieve burgemeestersbevoegdheden rond openbare orde en brand moeten buiten het mandaat blijven (daarbij lijkt het verstandig om bij twijfel niet te mandateren).