Is het toegestaan als drie gemeenten stemmen op basis van 3, 2 en 1 stem?

In de Wgr is het niet toegestaan een meerderheidsbelang in te vullen door één gemeente. Is het toegestaan als drie gemeenten stemmen op basis van 3,2 en 1 stem? Ook is bepaald dat, bij staken van stemmen het voorstel wordt afgewezen.

Het is toegestaan een 1,2,3 verhouding in stemmen te hebben. Bij het staken der stemmen wordt er opnieuw gestemd en bij de tweede keer beslist de voorzitter; tenzij in de regeling anders is bepaald.