Is het mogelijk de raadsbevoegdheid om verordeningen vast te stellen over te dragen aan een gemeenschappelijke regeling?

Uit art 1 lid 1 en 2 Wgr is af te leiden dat dit inderaad mogelijk is.