Is het mogelijk burgerparticipatie toe te passen bij de besluitvorming van het bestuur van een gemeenschappelijke regeling?

Onze wethouder zou graag burgers willen betrekken bij de besluitvorming van de gemeenschappelijke regeling. Is het mogelijk burgerparticipatie toe te passen bij de besluitvorming van het bestuur van een gemeenschappelijke regeling?

Er zijn juridisch vrijwel geen belemmeringen, behoudens de onderdelen van burgerparticipatie (zoals een referendum e.d.) die voorbehouden zijn aan besluitvorming van de raad. Wel kan alleen burgerparticipatie toegepast worden bij taken die door de regio worden uitgevoerd: 'de taken die de regio namens de gemeenten behartigt'. Ons advies is om zo nauw mogelijk met de gemeenteraden een dergelijk proces vorm te geven.