Is er een wettelijke termijn voor het ter inzage leggen van een vastgestelde gemeenschappelijke regeling?

Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de termijn zoals genoemd in de Gemeentewet c.q. Awb, namelijk 6 weken.