Is er een aanwijzingsbesluit nodig om ambtenaren van de ene gemeente de bevoegdheid te geven gegevens te verstrekken van de andere gemeente?

Onze gemeenten zijn op het gebied van de gemeentelijke belastingen gaan samenwerken. Dit houdt onder meer in dat de teams belastingen voor beide gemeenten de werkzaamheden uitvoeren. De ambtenaren van beide gemeenten moeten dus gegevens van ‘de andere gemeente’ kunnen verstrekken aan burgers. Moet hiervoor een aanwijzingsbesluit worden vastgesteld, waarbij de ambtenaren van de ene gemeente de bevoegdheid krijgen gegevens te verstrekken van de andere gemeente? Zo ja, zijn hiervoor modelbesluiten beschikbaar?

Ja, op basis van de gemeentewet art. 232 kunnen meerdere colleges een ambtenaar aanwijzen die belast is met het heffen van belastingen en de bijbehorende taken. Op de website van de Sdu vindt u enkele modelverordeningen.