Hoe zit het met de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen, met name de jaarrekening en begrotingsvoorschriften?

Art 34 van de Wgr stelt algemene regels ten aanzien van de begroting en jaarrekening. Het gaat hier om aanvullingen op de Gemeentewet.

Art 33 van de Wgr verwijst naar de Gemeentewet (van voor 2002) en verklaart deze in de ruimste zin van toepassing op een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent ook dat de aanvullende regels die door de minister zijn gesteld (BBV) op de gemeentewet van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regelingen.