Hoe moet een gemeentelijk besluit over intergemeentelijke samenwerking worden bekend gemaakt?

Als het gaat om interne organisatorische aangelegenheden gelden artikelen 15 tm 19 Wgr als algemene informatieverplichtingen. Dit is net als besluiten die gaan over werkwijze e.d.